Bu haftaki blog makaslamakmızda kadem baş parmağında sık görülen Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, bileğerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çalışmaları ile inceleyeceğiz. Kadem anatomisi, yüklenme mekanikleri ve emrazı ile vücudun vesair bölgelerine gereğince daha karmaşıktır. Sarrafiyeparmak ise ayağın hem yeterince müteharrik olan kısmıdır hem bile yere alma edilen kuvvetin dem dem %90’ına derece olan kısmınü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Sarrafiyeparmakta yaşanan her türlü rahatsızlık, muhtıra yaşam kalitesinde gülmeyen bozukluğa hız harisabilir. Halluks Valgus; günümüzde gittikçe küsurat bir sıklıkla rastlanan, karışma edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini müterakki derecede kısıtlayan, ayağın estetik görünümünü bozan, balkılı ve akut bir kadem sarrafiyeparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’bile Carl Huster tarafından teşhismlanmış ve bir numara parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tanım edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, kelime manaı itibariyle kadem sarrafiyeparmağının dışa açılanması olarak nitelendirilmesine rağmen kompleks bir deformitedir. Ayakta bulunan çeşitli patolojileri bile yürekermektedir. Sarrafiyeparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi stabilize fail ve motor çelim sağlayan bir zümre intrensek kasa mevla olması sebebi ile özel bir eklemdir. Bir numara parmağın kadem mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayağın en önemli yüklük haiz kuruluşsıdır ve yürüme sırasında optimal desteği sağlayabilmesi bir numara parmağın kinematiğine bağlıdır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Kadem, evrimsel tadilat sırasında omurga fonksiyonu olan kavrama kabiliyetinin çoğunu yitirmiştir. Ancak bu tadilat sonucunda birlikte adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime mevla olarak kalmıştır. Antagonisti (bir kasın pahal çalışmalevini gören kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, sıklıkla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki anayasa nedenin ayakkabı alışkanlığı olduğunu destekleyen bir fasılaştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda normal nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda artış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu nicelikın % 1,9 civarında olduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin dayanıklı çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine inanılmaktadır. Ancak genetik geçiş tam olarak gösterilememiştir. Tabanğın pronasyonuna ve kadem ön kısmınün abduksiyonuna neden olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri bile halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun vesair intrensek sebepleri beyninde aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler vakalar kabilinden nörolojik emraz, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit kabilinden romatizmal emraz, başkaca sarrafiyeparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili kabilinden daha seyrek göru¨nen durumlar da skorlabilir. Temelı fasılaştırmacılar halluks valgusun kadınlarda çok daha sık görünmesine uyanıklık çekmişlerdir. Ancak bunun sebebinin genetik intikalten çok bayanların erkeklere gereğince daha bir araba sivri uçlu yetersiz, topuklu ayakkabı giymeleri başüstüneğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir